SQUARE SHOP

Magdis d.o.o. je farmaceutska kompanija usmerena na razvoj i proizvodnju dodataka prehrani, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda te pročišćene vode tehnologijama farmaceutskog inženjerstva.
Unutrašnjom organizacijom, Magdis d.o.o. garantuje kvalitet svojih proizvoda s obzirom na to da poseduje: Razvojnu laboratoriju, Odelenje osiguranja kvaliteta, Odelenje registracije proizvoda te Odelenje nabavke i prodaje, koji međusobno usko surađuju u svim razvojnim i proizvodnim fazama.

Biobaza farmaceutski kvalitet

U proizvodnji vlastitih proizvoda (Biobaza) Magdis d.o.o. koristi sastojke isključivo farmaceutskih i kozmetičkih kvaliteta koji se nabavljaju od renomiranih proizvođača, sa sertifikatima analize, sigurnosno-tehničkim listovima i ostalom pripadajućom dokumentacijom, a u skladu sa EU regulativama i hrvatskim zakonima.
Povrh toga, svaki sastojak dodatno se kontroliše u Kontrolno-analitičkoj laboratoriji, a za koji se izdaje sertifikat analize. Svaka proizvedena serija laboratorijski se testira pre izlaska na tržište. Proizvodi sa zaštitnim znakom “Laboratorijski testirano” garantuju farmaceutski kvalitet.

LABORATORIJSKI TESTIRANO

Prirodni sastav i NE testiranju na životinjama

Kozmetički proizvodi iz Biobaza portfelja sadrže visok  nivo biljnih sirovina izvrsnog  kvaliteta (hladno presovana biljna ulja, eterična ulja, biljne ekstrakte), a sastojci, kao ni finalni proizvodi nisu testirani na životinjama. Povrh toga, Biobaza proizvodi ne sadrže genetski modifikovane sastojke (GMO), a emulgatori i tenzidi (površinski aktivne materije) su iz prirodnih izvora. Biobaza proizvodi ne sadrže konzervanse, umesto kojih  se koriste prirodno identični, multifunkcionalni sastojci, koji istovremeno neguju i vlaže kožu, ali i sprečavaju rast mikroorganizama i ograničavaju rizike od mogućih negativnih uticaja ostalih sastojaka u formuli.

SASTOJCI PRIRODNOG PODRIJETLA NOANIMAL

Standardi

Proizvodnja i pakovanje kozmetičkih proizvoda izvodi se prema regulativi  ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i ISO 13485:2012za sistem upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda, te prema načelima HACCP sistema. Proizvodnja kozmetičkih proizvoda i poslovanje sa hranom provodi se u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse (GMP), a u skladu sa Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

ISO 9001 ISO 13485 COL   HACCP COL

Ispravnost proizvoda

Zaključno, u Magdis d.o.o. mikrobiološka čistoća, zdravstvena ispravnost proizvoda te mikrobiološka čistoća u objektu za proizvodnju  na najvišem su nivou, a kontrolišu se prema Ugovoru s Hrvatskim zavodom za javno zdravlje.

Označavanje sastojaka kozmetičkog proizvoda (INCI)

INCI je skraćenica od International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka) prema kojoj se svi nazivi sastojaka kozmetičkih proizvoda moraju navesti na ambalaži prema definisanoj INCI terminologiji.
Prvi puta INCI naziv je uveden 1970. godine jer se ukazala potreba za zajedničkom nomenklaturom sastojaka koja će omogućiti identifikovanje svake pojedine materije upotrebom jedinstvenog imena na međunarodnom nivou.
Danas je ovakav način označavanja kozmetičkih sastojaka zakonski propisan i obavezan u Europskoj uniji, SAD-u, Kini, Japanu i brojnim drugim državama, kako bi se minimizirala jezička barijera koja često ometa potrošače u razumevanju i utiče na međunarodnu razmenu.
INCI naziv svakog pojedinog sastojka određuje i odobrava međunarodna stručna i naučna komisija, i isti se potom upisuje u jedinstvenu bazu INCI naziva.
INCI baza trenutno ima listu od oko 16 000 sastojaka sa svim karakteristikama svakog pojedinog sastojka. Ovakvo prepoznavanje sastojka po jedinstvenom imenu, osim već navedenih, ima i niz drugih prednosti.
Ono omogućuje dermatolozima, lekarima, toksikolozima i drugim stručnjacima lakše praćenje podataka o sastojcima u kozmetičkim proizvodima koji mogu biti važni za prepoznavanje mogućih nuspojava.
Istovremeno se kozmetičkoj industriji omogućuje lakše praćenje sigurnosti i regulatornog statusa svakog pojedinog sastojka, čime se osigurava plasiranje na tržište sigurnog i zdravstveno ispravnog proizvoda.

Za kozmetičke boje se, kao oznaka sastojka, treba navesti broj po indeksu boje (CI). Broj CI za te sastojke postaje INCI naziv, npr. za jednu vrstu žute boje će INCI naziv biti: CI 47005. Ovaj INCI je isti bez obzira bila ta određena boja sintetička ili prirodna.