SQUARE SHOP

Magdis d.o.o. je farmaceutska kompanija usmjerena na razvoj i proizvodnju dodataka prehrani, kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda te pročišćene vode tehnologijama farmaceutskog inženjerstva.
Unutarnjim ustrojem, Magdis d.o.o. jamči izvrsnost svojih proizvoda s obzirom na to da posjeduje: Razvojni laboratorij, Odjel osiguranja kvalitete, Odjel registracije proizvoda te Odjele nabave i prodaje, koji međusobno usko surađuju u svim razvojnim i proizvodnim fazama.

Biobaza farmaceutska kvaliteta

U proizvodnji vlastitih proizvoda (Biobaza) Magdis d.o.o. koristi sastojke isključivo farmaceutske i kozmetičke kvalitete koji se nabavljaju od renomiranih proizvođača, s certifikatima analize, sigurnosno-tehničkim listovima i ostalom pripadajućom dokumentacijom, a sukladno EU regulativi i hrvatskim zakonima.
Povrh toga, svaki sastojak dodatno se kontrolira u Kontrolno-analitičkom laboratoriju, a za koji se izdaje certifikat analize. Svaka proizvedena serija laboratorijski se testira prije izlaska na tržište. Proizvodi sa zaštitnim znakom “Laboratorijski testirano” jamče farmaceutsku kvalitetu.

LABORATORIJSKI TESTIRANO

Prirodni sastav i NE testiranju na životinjama

Kozmetički proizvodi iz Biobaza portfelja sadrže visoku udio biljnih sirovina iznimne kvalitete (hladno prešana biljna ulja, eterična ulja, biljne ekstrakte), a sastojci, kao ni finalni proizvod nisu testirani na životinjama. Povrh toga, Biobaza proizvodi ne sadrže genetički modificirane sastojke (GMO), a emulgatori i tenzidi (površinski aktivne tvari) su iz prirodnih izvora. Biobaza proizvodi ne sadrže konzervanse, umjesto koji se koriste prirodno identični, multifunkcionalni sastojci, koji istovremeno njeguju i vlaže kožu, ali i sprječavaju rast mikroorganizama i ograničavaju rizike od mogućih negativnih učinaka ostalih sastojaka u formuli.

SASTOJCI PRIRODNOG PODRIJETLA NOANIMAL

Standardi

Proizvodnja i pakiranje kozmetičkih proizvoda izvodi se prema normi ISO 9001:2015 za sustav upravljanja kvalitetom i ISO 13485:2012 za sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda, te prema načelima HACCP sustava. Proizvodnja kozmetičkih proizvoda i poslovanje s hranom provodi se u skladu sa smjernicama Dobre proizvođačke prakse (GMP), a sukladno Rješenju Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

ISO 9001 ISO 13485 COL   HACCP COL

Ispravnost proizvoda

Zaključno, u Magdis d.o.o. mikrobiološka čistoća, zdravstvena ispravnost proizvoda te mikrobiološka čistoća u objektu za proizvodnju na najvišoj su razni, a kontroliraju se prema Ugovoru s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.


Označavanje sastojaka kozmetičkog proizvoda (INCI)

INCI je kratica od International Nomenclature for Cosmetic Ingredients (Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka) prema kojoj se svi nazivi sastojaka kozmetičkih proizvoda moraju navesti na ambalaži prema definiranoj INCI terminologiji.
Prvi puta INCI naziv je uveden 1970. godine jer se ukazala potreba za zajedničkom nomenklaturom sastojaka koja će omogućiti identificiranje svake pojedine tvari uporabom jedinstvenog imena na međunarodnom nivou.
Danas je ovakav način označavanja kozmetičkih sastojaka zakonski propisan i obavezan u Europskoj uniji, SAD-u, Kini, Japanu i brojnim drugim državama, kako bi se minimizirala jezična barijera koja često ometa potrošače u razumijevanju i utječe na međunarodnu razmjenu.
INCI naziv svakog pojedinog sastojka određuje i odobrava međunarodna stručna i znanstvena komisija, i isti se potom upisuje u jedinstvenu bazu INCI naziva.
INCI baza trenutno ima listu od oko 16 000 sastojaka sa svim karakteristikama svakog pojedinog sastojka. Ovakvo prepoznavanje sastojka po jedinstvenom imenu, osim već navedenih, ima i niz drugih prednosti.
Ono omogućuje dermatolozima, liječnicima, toksikolozima i drugim stručnjacima lakše praćenje podataka o sastojcima u kozmetičkim proizvodima koji mogu biti važni za prepoznavanje mogućih nuspojava.
Istovremeno se kozmetičkoj industriji omogućuje lakše praćenje sigurnosti i regulatornog statusa svakog pojedinog sastojka, čime se osigurava plasiranje na tržište sigurnog i zdravstveno ispravnog proizvoda.

Za kozmetičke boje se, kao oznaka sastojka, treba navesti broj po indeksu boje (CI). Broj CI za te sastojke postaje INCI naziv, npr. za jednu vrstu žute boje će INCI naziv biti: CI 47005. Ovaj INCI je isti bez obzira bila ta određena boja sintetska ili prirodna.